با حکم فرماندار شهرستان ساوجبلاغ سپهر نصرالهی به عنوان مسئول رسانه، فضای مجازی و سایبر فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ منصوب شد.

مسئول رسانه، فضای مجازی و سایبر فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ منصوب شد/ با حکم فرماندار شهرستان ساوجبلاغ سپهر نصرالهی به عنوان مسئول رسانه، فضای مجازی و سایبر فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از فاطمه صادقی، نصرالهی در نشستی صمیمانه با خبرنگاران شهرستان ساوجبلاغ ضمن شنیدن صحبت ها و اظهار نظرات خبرنگاران این شهرستان گفت: راه اندازی قرارگاه رسانه و فضای مجازی در شهرستان ساوجبلاغ یکی از مهمترین اولویت های کاری ما می باشد که با ایجاد قرارگاه رسانه در شهرستان، اتفاقات خوبی برای اصحاب رسانه و خبرنگاران رقم خواهد خورد.

وی در ادامه افزود: در اوایل ماه جاری اولین نشست مسئولین روابط عمومی ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان ساوجبلاغ با حضور دکتر البرزی فرماندار شهرستان ساوجبلاغ برگزار گردید که در این راستا انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی ها را در سال آینده خواهیم داشت.

مسئول رسانه فضای مجازی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ گفت: از دیگر برنامه های ما ایجاد پایگاه داده و شناسنامه دار کردن رسانه ها، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و خبرنگاران، ساماندهی فعالیت های حوزه ی رسانه، فضای مجازی و سایبر در شهرستان ساوجبلاغ و در بخشی دیگر آموزش مدیران و روابط عمومی ها در دستور کار قرار دارد.