۱۰ واحد نانوایی به نانوایی های شهر جدید مهستان افزوده می شود/ دکتر البرزی فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: به زودی ۴ واحد نانوایی دولتی در فازهای ۴ و ۷ شهر جدید مهستان راه اندازی خواهد شد، که ۴ واحد نانوایی دولتی به شهر اضافه می شود. به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از […]

۱۰ واحد نانوایی به نانوایی های شهر جدید مهستان افزوده می شود/ دکتر البرزی فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: به زودی ۴ واحد نانوایی دولتی در فازهای ۴ و ۷ شهر جدید مهستان راه اندازی خواهد شد، که ۴ واحد نانوایی دولتی به شهر اضافه می شود.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از فاطمه صادقی، دکتر البرزی در دهمین جلسه کارگروه بررسی و تامین نیازهای شهر جدید مهستان که در شرکت عمران برگزار شد، گفت: با فراهم کردن مقدمات کار و همکاری ادارات مربوطه، واحدهای نانوایی را تا ۱۰ واحد افزایش می دهیم و تمام سعی ما بر آن است که بخش عمده ی این نانوایی ها، دولتی باشند.

وی در ادامه خطاب به مدیران شهری افزود: مصوباتی که فرماندار در شهرستان می گذارد باید انجام شود، مگر اینکه مغایر قانون باشد. ما وظیفه داریم کارهایی که در سنوات گذشته انجام نشده است را انجام دهیم و کسانی که در این امر کوتاهی می کنند باید پاسخگو باشند.

نماینده دولت در شهرستان ساوجبلاغ در خصوص حضور کمیته امداد در شهر جدید مهستان گفت: واگذاری ملک برای تاسیس نمایندگی کمیته امداد در این شهر باید به زودی انجام شود تا ما بتوانیم این مجموعه را هر چه سریعتر به مردم تحویل دهیم. امید آفرینی در مردم ایجاد نمی شود مگر اینکه مردم آن را با چشم ببینند.

وی ادامه داد: در همین جا این نوید را به مردم می دهم که درمانگاه شبانه روزی دوم در فاز ۷ با کمک بسیج سازندگی سپاه و با امکانات و تجهیزات کامل در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد و برنامه احداث درمانگاهی با پتانسیل یک بیمارستان کوچک در فاز ۴ شهر جدید مهستان نیز در دست اقدام است.

دکتر البرزی در جمع مدیران شهری گفت: با پشتوانه ی من هر پیمانکاری را که تخلف می کند و مردم آسیب میبینند، آن پیمانکار را عوض کنید و در جایی که حقوقی از مردم ضایع شود با تمام قدرت برخورد می کنم.