بایگانی‌های پیام رئیسی - ندای البرز
پیام رئیسی به عنوان شهردار شهر هشتگرد انتخاب شد 26 دی 1401

پیام رئیسی به عنوان شهردار شهر هشتگرد انتخاب شد

با اکثریت آرا اعضای شورای اسلامی شهر هشتگرد، پیام رئیسی از پرسنل پاکدست شهرداری هشتگرد به عنوان شهردار انتخاب شد. 

پیام رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد شد 03 آذر 1401

پیام رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد شد

پیام رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد شد. در پی استعفای مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد، پس از پذیرش استعفا توسط اعضای شورای اسلامی شهر و تقدیر از زحمات وی در زمان تصدی مسؤلیت شهرداری و آرزوی توفیق، با حکم مهندس مؤیدی رئیس شورا اسلامی شهر هشتگرد، مهندس پیام رئیسی به عنوان سرپرست شهرداری هشتگرد منصوب گردید. […]