بایگانی‌های تورم بازار خودرو - ندای البرز
قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافت 08 فروردین 1403
افزایش امیدواری به نوسازی ناوگان

قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافت

قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده پس از یک وقفه طولانی‌مدت، اکنون افزایش چشمگیری یافته است تا مالکان به نوسازی تشویق شوند.قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده پس از یک وقفه طولانی‌مدت، اکنون افزایش چشمگیری یافته است تا مالکان به نوسازی تشویق شوند.