بایگانی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد - ندای البرز
بخش علمی سواد رسانه‌ای در کشور کاملا منطبق با استانداردهای جهانی است 25 بهمن 1402

بخش علمی سواد رسانه‌ای در کشور کاملا منطبق با استانداردهای جهانی است

مدرس دانشگاه و مولف کتب سواد رسانه‌ای گفت: بخش علمی سواد رسانه‌ای کاملا منطبق با استانداردهای جهانی و بخش محلی آن در انطباق با ویژگی‌های بومی کشور است.

نیازمند یک دکترین در حوزه سواد رسانه‌ای هستیم 07 دی 1402
حاجی ملامیرزایی بیان کرد:

نیازمند یک دکترین در حوزه سواد رسانه‌ای هستیم

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی با بیان این که نیازمند یک دکترین در حوزه سواد رسانه‌ای هستیم، گفت: آدم باسواد در حوزه رسانه در ابتدا روی محتوا اعم از بصری، دیداری و شنوایی تعمق و تفکر می‌کند.