عباس علی آبادی وزیرصنعت،معدن و تجارت در اظهاراتی عجیب و در عین حال قابل تامل، وضعیت تولید کشور و راکد شدن تعداد ۹ هزار واحد صنعتی را ناشی از اعمال فشار نمایندگان مجلس عنوان کرده و گفته است: «نمایندگان هر روز یک فشار سیاسی به ما می‌آورند و مداخلات زیان بار آنها به نفع تولید کشور نیست.

آقای وزیر؛ عامل عقب ماندگی تولید و وزارت صمت در دل وزارتخانه است نه مجلس شورای اسلامی، عباس علی آبادی وزیرصنعت،معدن و تجارت در اظهاراتی عجیب و در عین حال قابل تامل، وضعیت تولید کشور و راکد شدن تعداد ۹ هزار واحد صنعتی را ناشی از اعمال فشار نمایندگان مجلس عنوان کرده و گفته است: «نمایندگان هر روز یک فشار سیاسی به ما می‌آورند و مداخلات زیان بار آنها به نفع تولید کشور نیست.

به گزارش ندای البرز به نقل از اکوپرشین: به رئیس جمهور گفتم من وزیر التماسم و هیچ اختیاری ندارم. بخشی از اختیارات دست آقای خاندوزی و بخشی دست رئیس کل بانک مرکزی است که باید برای دریافت ارز به آنها التماس کنیم در واقع هیچکس اختیاری از خود ندارد»

وزیر صمت در حضور رییس جمهور مدعی شده بود:«حدود ۹ هزار واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد و این امر به دلیل آن است که  تولید در اقتصاد کشور فرمانده ندارد. من وزیر التماسم وهیچ اختیاری ندارم .» شما کدام کشور در دنیا سراغ دارید که تا به مشکل برق یا گاز یا آب برمی‌خورند برق و گاز و آب صنایع را قطع می‌کنند؟

جناب آقای رئیسی شما خودتان به عنوان فرمانده اقتصادی بخش تولید را مدیریت کنید تا به سرانجام برسد. به نظر من هیچکس مسئول تامین هیچ مزیتی برای صنعت نیست و دانش بنیان‌ها هم باید خودشان برای خود کاری انجام بدهند.

حال این سوال مطرح می شود که وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت که ضعف وزارتخانه متبوعش را ناشی از فشارهای سیاسی بهارستان نشینان عنوان می کند آیا از عملکرد معاونین خود در معاونت‌های مختلف وزارتخانه اطلاع و رضایت دارد.

اگر نگاهی به دوره وزارت فاطمی امین بیندازیم متوجه خواهیم شد که وضعیت وخیم بازار، اوضاع نابه‌هنجار و لجام گیسختگی قیمت، بلاتکلیفی واردات و عدم توجه به تولیدکنندگان  داخلی و همچنین محقق نشدن وعده‌های خودرویی به طور کلی، باعث افزایش موج انتقادات به وزیر سابق صمت شده بود و منجر به عزل ایشان گردید.

با این شرایط، پرسش این است که چرا علی آبادی، همچنان معاونت‌های خود را را بدون تغییر گذاشته است.

آیا اصلاً وزیر صمت نیازی به تغییر نمی‌بیند یا همانگونه که از کمبود اختیارات نالیده است، اجازه ندارد به معاونین انتصابی توسط فاطمی امین دست بزند؟

سیداحمد رسولی نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درگفتگو با جهان صنعت نیوزگفته است: «انتصابات سفارشی در وزارت صمت، باعث حضور افرادی در این حوزه می‌شود که حتی سابقه یک روز کار صنعتی را هم ندارند.

در جلسه رای اعتماد به دکتر علی آبادی در کمیسیون صنعت مجلس، بنده به ایشان هشدار دادم که چنین وضعیتی در وزارت صمت حاکم است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صنعتگران کشور نسبت به حضور ایشان در وزارتخانه امیدوار شده‌اند، نیاز به کار اساسی وجود دارد. به آقای علی آبادی  اعلام کردم لازمه بهبود عملکرد وزارت صمت این است که شما وزارت صمت را شخم بزنید!»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تاکید کرد: کسانی که بانیان وضعیت موجود هستند و صنایع کشور را دچار مشکل کردند، همچنان در این وزارتخانه مشغول به کار هستند که یکی از آنها به طور مشخص معاون صنایع عمومی وزارت صمت است.

به نظر من علی آبادی باید معاونی که آمار دروغ می‌دهد (معاون صنایع عمومی وزارت صمت) را کنار بگذارد.

اما آنچه که واضح و مبرهن است اینکه؛ هنوز تیم وزیر سابق در حوزه صنایع  حضور دارند و عامل ضعف وزارت در دل وزارتخانه است نه مجلس شورای اسلامی و جای دیگر.