اتحاد صنفی برای تغییر قانون نظام صنفی؛ رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کمیته پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی با نظرخواهی از اصناف سراسر کشور خبر داد

اتحاد صنفی برای تغییر قانون نظام صنفی؛ رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کمیته پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی با نظرخواهی از اصناف سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ندای البرز، حسین طاهرمحمدی با اشاره به تأکید اصناف بر تغییر قانون نظام صنفی، هم‌افزایی کسب‌وکارهای سنتی و آنلاین و تقویت منابع مالی پایدار اتحادیه‌ها را ازجمله درخواست‌های اصناف برای تغییر قانون برشمرد.

طاهرمحمدی درباره اصلاحات مدنظر اتاق اصناف درباره قانون نظام صنفی، تصریح کرد: به‌تازگی کمیته پیگیری اصلاح قانون نظام صنفی تشکیل شده تا با نظرخواهی از اعضای نمایندگان اتاق اصناف ایران در این رابطه جمع‌بندی شود.

به گفته وی، یکی از موضوعاتی که برای اصلاح مدنظر بوده، بحث تغییر سرعت فرهنگ خرید و فروش یا تغییرات دنیای مدرنیته و کسب‌وکارهای سنتی است. کسب‌وکارهای نوین و آنلاین باید با کسب‌وکارهای سنتی هم‌افزایی داشته باشند و هر دو رشد کنند. نباید بین این دو بخش افتراق و فاصله ایجاد شود.

طاهرمحمدی با بیان اینکه ورود روش‌های نوین به کسب و کارها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: یکی دیگر از موارد اصلاح قانون نظام صنفی مربوط به محدودیت حضور اعضای هیأت مدیره‌ها در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است.

این موضوع پیش از این هم در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نقطه‌نظرات مختلفی روی آن است، اما هنوز در مرحله کارشناسی بوده و به تصمیم نهایی نرسیده است.

بنابر اعلام ایسنا، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تقویت منابع مالی پایدار اتحادیه‌ها از موارد دیگر اصلاح قانون است، تصریح کرد: باید برای اتحادیه‌ها منابع مالی پایدار و مستمر دیده شود. برای دیگر بخش‌های خصوصی منابع مالی خوب دیده شده و درخواست اصناف این است که براساس همان الگوها برای اتاق‌های اصناف منابع مالی دیده شود.