اسفندیاری مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد.

اسفندیاری مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد.

به گزارش ندای البرز : طی حکمی از سوی دکتر حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو محمدرضا اسفندیاری به سمت مدیر جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شد.

بر پایه همین گزارش، محمدرضا اسفندیاری پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه اجتماعی و فرهنگی است که تعامل خوبی با اصحاب رسانه در سطح منطقه و ملی و نیز ورزشکاران دارد.

مدیرمسوول و همکاران هیات تحریریه ضمن ابراز خرسندی ‌از این انتصاب و تبریک برای  آقای محمدرضا اسفندیاری در مسئولیت جدید، آرزوی توفیقات روزافزون الهی دارد.

 سازمان منطقه آزاد ماکو