موسی رضایی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه البرز انتخاب شد.

موسی رضایی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه البرز انتخاب شد.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی بیمه البرز، با برگزاری اولین جلسه هیات مدیره جدید بیمه البرز، موسی رضایی سکان اجرایی این شرکت را دوباره در دست گرفت ومدیرعامل بیمه البرز ماند.

در این نشست که با حضور هر ۵ عضو‌ اصلی برگزار شد، سید محمد حسن ملیحی بعنوان رئیس هیات مدیره، موسی رضایی بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و‌ مجید نادری بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

یادآور می شود در مجمع عمومی بطور فوق العاده بیمه البرز که شنبه ۱۳ خرداد ماه در محل شرکت بیمه البرز برگزار شد بترتیب آرا، موسی رضایی میرقائد، غلامرضا عزیزی کله سر،مجید نادری، مجتبی قمری گل و سید محمد حسن ملیحی در فهرست ۵ عضو اصلی هیات مدیره قرار گرفتند.