کمیته فرعی طراحی و ساخت کشتی SDC با یک برنامه عملیاتی به منظور جلوگیری و کاهش نویز زیرآب URN ـ که به خاطر حرکت کشتیها تولید می‌شود ـ موافقت کرده است.

کمیته فرعی طراحی و ساخت کشتی SDC با یک برنامه عملیاتی به منظور جلوگیری و کاهش نویز زیرآب URN ـ که به خاطر حرکت کشتیها تولید می‌شود ـ موافقت کرده است.

به گزارش ندای البرز به نقل از بندر و دریا، هدف به حداقل رساندن اثرات نامطلوب نویز زیرآب بر روی محیط دریایی، به ویژه بر حیات‌وحش دریایی و جوامع بومی است.

این کمیته فرعی از ۲۲ تا ۲۶ژانویه ۲۰۲۴ میلادی در لندن جلسه‌ای تشکیل داد و در آنجا کار روی URN را نهایی کرد.

این برنامه عملیاتی برای تصویب توسط کمیته حفاظت از محیط‌زیست دریایی در هشتاد و یکمین جلسه آتی که از ۱۸ تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.

این برنامه عملیاتی، وظایفی را مشخص می‌کند که باید توسط کشورهای عضو ـ از طریق ارگان‌های مربوطه سازمان بین‌المللی دریانوردی ـ انجام شود و شامل موارد زیر است:

ایجاد یک مرحله تجربه سازی «EBP» که طی آن از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌شود تا درس‌های آموخته‌شده و بهترین شیوه‌هایی را که در اجرای دستورالعمل‌های بازنگری شده پدیدآمده، به اشتراک بگذارند.

افزایش آگاهی عمومی و آموزش دریانوردان.

توسعه اهداف و سیاست‌ها برای کاهش نویز زیرآب.

توسعه ابزارهایی برای جمع‌آوری داده‌ها و اشتراک‌گذاری اطلاعات.

تشویق به تحقیقات بیشتر در مورد نویز در زیرآب و اثرات آن بر محیط‌زیست دریایی.

این برنامه عملیاتی با سایر ابتکاراتی که سازمان بین‌المللی دریانوردی در این زمینه انجام می‌دهد، همسو است. امسال، سازمان بین‌المللی دریانوردی و UNDP قصد دارند پروژه مشارکت GloNoise را برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه در چنین مواردی راه‌اندازی کنند.