در بررسی وضعیت مطالبات صندوق خسارات بدنی از شرکت های بیمه، بدهی شرکت بیمه تعاون «صفر تومان» شد.

در بررسی وضعیت مطالبات صندوق خسارات بدنی از شرکت های بیمه، بدهی شرکت بیمه تعاون «صفر تومان» شد.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، بر اساس اطلاعات منتشر شده از صنعت بیمه، مجموع مطالبات صندوق خسارت های بدنی از شرکتهای بیمه در سال ۱۴۰۱ تقریباً نصف سال ۱۴۰۰ شد.

آمارها نشان می دهد که جمع بدهی های شرکتهای بیمه ای در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۷۹ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۷ میلیارد تومان کاهش داشت.

لازم به ذکر است که شرکتهای بیمه باید به ازاء هر بیمه نامه شخص ثالتی که صادر می کنند درصدی را به حساب صندوق خسارت های بدنه واریز کنند.

از دیگر سو، بررسی ها حاکی از آن است که در بین شرکت های بیمه ای، بیمه تعاون موفق شده است که بدهی خود را به صندوق خسارت های بدنی به صفر برساند.

گفتنی است در آبان ماه ۱۴۰۱ نیز، مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در راستای انتشار صورت های مالی سال ۱۴۰۰، از وصول ۴۹ درصدی بدهی بیمه تعاون سخن گفته بود؛ بر اساس داده های منتشر شده از سوی قمصریان، شرکت بیمه تعاون، هشتمین شرکت با کمترین میزان بدهی به صندوق تأمین خسارت بدنی محسوب میشده که اکنون و مطابق با آخرین گزارش ارائه شده، این بدهی به صفر رسیده است.