تسهیلات کلان بانک توسعه صادرات به ارزش 80 میلیارد ریال به 8 مدیر و عضو هیئت مدیره با نرخ سود 1 تا 18 درصد و مدت بازپرداخت 11 تا 22 ساله یکبار دیگر شبکه مدیران بانکی را با سؤالات زیادی روبرو می کند.

تسهیلات کلان بانک توسعه صادرات به ارزش ۸۰ میلیارد ریال به ۸ مدیر و عضو هیئت مدیره با نرخ سود ۱ تا ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۱ تا ۲۲ ساله یکبار دیگر شبکه مدیران بانکی را با سؤالات زیادی روبرو می کند.

به گزارش ندای البرز به نقل از رصد روز، عدم تمکین برخی از مدیران شعب از دستورات مدیران کل بانکها، مدت انتظار طولانی، شرایط سخت ضامنین و هزار دلیل و اما و اگر دیگر در بسیاری از شعب بانکی کارد را به استخوان مردم و سپرده گذاران برای دریافت یک فقره تسهیلات ساده می رساند و گاهاً عده ای عطای دریافت تسهیلات را به لقایش می بخشند.

در همین شرایط کافیست که نگاهی به لیست بلندبالای دریافت تسهیلات مدیران برخی بانکها داشته باشیم تا مشخص شود که هرچقدر شرایط دریافت تسهیلات برای مردم سخت است به همان نسبت برای مدیران بانکی کار ساده ایست.

این موضوع باعث شد تا در شهریور سال جاری شاهد اعتراض عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص عدم تمکین بانکها به پرداخت تسهیلات خرد باشیم.

علیرضا سلیمی در این باره گفت که بانکها تنها به برخی افراد وامهای کلان پرداخت می کنند و این درحالیست که مردم در شرایط فعلی در تهیه ودیعه مسکن دچار مشکل هستند و بسیاری از بانکها در این زمینه همکاری نمی کنند.

برخی خبرگزاریها نیز طی چندماهه گذشته به انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خرد پرداختند در این سلسله گزارشها مشخص شد که بهانه مدیران شعب برای پرداخت تسهیلات به مردم به هیچ آئین نامه و دستورالعملی مربوط نیست و نبود اعتبارات در شعب دلیل اصلی عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم است. در این شرایط باید پرسید که آیا نبود اعتبارات برای پرداخت تسهیلات شامل مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره بانکها هم می شود یا اینکه شرایط جور دیگریست.

۸۰ میلیارد ریال تسهیلات برای ۸ مدیر بانک توسعه صادرات

بررسی گزارشات مالی بانک توسعه صادرات نشان می دهد که اوضاع برای دریافت تسهیلات توسط مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره گل و بلبل است به طوریکه ۸ نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این بانک طبق گزارشات مالی در پایان اسفند سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

در این فهرست که ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم حضور دارند و ۴ نفر از معاونین و مدیران ارشد بانک توسعه صادرات هستند شاهد طیف وسیعی از دریافت تسهیلات با سودهای ۱ تا ۱۸ درصد و بازپرداختهای ۱۱ تا ۲۲ ساله هستیم که طبیعتاً مقدار اقساط ماهیانه در این شرایط بسیار اندک خواهد بود و این در حالیست که بسیاری از مردم در پرداخت اقساط ماهیانه خود به واسطه سنگین بودن اقساط ان با توجه به اوضاع مالی و درآمد سرانه خانوار دچار مشکل هستند.

طبق گزارشات ملی منتهی به پایان اسفند سال گذشته اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک توسعه صادرات به شرح ذیل تسهیلات از بانک متبوع خود دریافت کردند که جزئیات بیشتر آن را در اسناد مشاهده می کنید؛