ثبت شکایت از بانک‌ها با شماره تلفن ۲۷۰۶، بانک مرکزی با هدف سهولت دسترسی کاربران در خصوص امکان ثبت و پیگیری شکایات، شماره تماس ۲۷۰۶ را معرفی کرد.

ثبت شکایت از بانک‌ها با شماره تلفن ۲۷۰۶، بانک مرکزی با هدف سهولت دسترسی کاربران در خصوص امکان ثبت و پیگیری شکایات، شماره تماس ۲۷۰۶ را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، مشتریان شبکه بانکی می‌توانند درخواست‌ها و تقاضاهای خود را از طریق سامانه ارتباط مردمی این بانک با شماره تلفن ۲۷۰۶ مطرح کنند.

در این خصوص امکان ثبت درخواست‌ها به صورت آنلاین از طریق سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات این بانک به آدرس https://crm.cbi.ir وجود دارد.

سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی با شماره تلفن ۲۷۰۶ که دو سال پیش به همت بانک مرکزی راه‌اندازی شد، روزانه به طور متوسط پاسخگوی بیش از یک هزار درخواست مردمی است و راه‌اندازی‌ آن، گام ارزنده‌ای در راستای تحقق دولت الکترونیک به شمار می‌آید.

عملکرد چشمگیر سامانه در این مدت کوتاه، حاکی از افزایش میزان رضایت‌مندی مردم و مشتریان، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش میزان مراجعه مستقیم به بانک مرکزی است.