جزئیات سهام مازاد سهامداران ۹ بانک خصوصی اعلام شد؛ وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. به گزارش ندای البرز به نقل از تسنیم، وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. بنابر این خبر سهام مازاد […]

جزئیات سهام مازاد سهامداران ۹ بانک خصوصی اعلام شد؛ وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.

به گزارش ندای البرز به نقل از تسنیم، وزارت اقتصاد جزئیات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد.

بنابر این خبر سهام مازاد سهامداران بانک‌ها‏ی ایران زمین،‏ رفاه، و موسسه اعتباری ملل‏ پس از برگزاری مجمع سالیانه اعلام می‌شود.

طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد‏.

افزایش این سقف تا ۲۰ و ۳۳ نیز تنها با اجازه بانک مرکزی ممکن است. و بالاتر از ۳۳ درصد برای همه مالکان واحد ممنوع است.

همچنین طبق این قانون، حق رای سهام مازاد سهامداران‏، به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.

گفتنی است سهام مازاد سهامداران بانک آینده نیز ۶۰ درصد اعلام شده است که با توجه به رای جدید دیوان عدالت اداری، پس از برگزاری مجمع سالیانه، حق رای ناشی از آن به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.

جدول جزئیات سهام مازاد سهامداران ۹ بانک خصوصی اعلام شد