آقای رئیسی خبر دارید با مدیریت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت صنعت لوازم خانگی ایرانی در مسیر خودروسازی ایرانی قرار گرفته است؟!

حضرت آیت‌الله رئیسی فکری به وضعیت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت کنید، آقای رئیسی خبر دارید با مدیریت معاونت صنایع عمومی وزارت صمت صنعت لوازم خانگی ایرانی در مسیر خودروسازی ایرانی قرار گرفته است؟!

به گزارش ندای البرز به نقل از اکوپرشین: سیاست‌های برخی مدیران وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید، نه تنها در جهت حمایت از منافع ملی و تولیدکنندگان نیست بلکه اغلب تصمیمات و حتی انتصابات به ضرر آنان و به نفع منافع حزبی یا شخصی در معاونت صنایع عمومی انجام می شود.

این روزها افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس و اوضاع آشفته‌بازار، نقل مجالس مردم شده است و شخص معاون وزیر محمد مهدی برادران خلخالی معاون صنایع عمومی وزیر صمت مشغول دادن آمار غلط به مردم است؟

در واقع خودمحوری به جای قانون محوری، دخالت گاه و بی گاه در امور تعرفه‌ای واردات و صادرات برخی کالاها، آزادسازی غیرقانونی واردات کالاهای مشابه تولید داخل، یک بام و دو هوا در حمایت از تولیدکنندگان یک زنجیره و رفتار متناقض با تولیدکنندگان برخی محصولات در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت کار را به جایی رسانده که اخیرا داد نمایندگان مجلس و دیگر فعالان اقتصادی درآمده و در هشداری به وزیر جدید صمت اعلام کرده که اگر می‌خواهد وزارتش مانند فاطمی‌امین زمین نخورد، بهتر است فکری به حال معاونت صنایع عمومی خود کند.