سعید علائی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دکتری مدیریت دولتی و دارای تحصیلات و متخصص و صاحب نظر در حوزه مهندسی عمران ، مدیریت دولتی ، حقوق ، مدیریت شهری، مولف و مترجم بیش از «۵ جلد کتاب» و شرکت در بیش از ۲۰ همایش و کنفرانس داخلی و بین المللی با عنوان «عضو هئیت علمی ‌‌،کمیته داوران »مقالات در حوزه مدیرت دولتی و مدیریت شهری را در کارنامه خود دارد.

سعید علائی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دکتری مدیریت دولتی و دارای تحصیلات و متخصص و صاحب نظر در حوزه مهندسی عمران ، مدیریت دولتی ، حقوق ، مدیریت شهری، مولف و مترجم بیش از «۵ جلد کتاب» و شرکت در بیش از ۲۰ همایش و کنفرانس داخلی و بین المللی با عنوان «عضو هئیت علمی ‌‌،کمیته داوران »مقالات در حوزه مدیرت دولتی و مدیریت شهری را در کارنامه خود دارد.

ایشان از مدیران کل جوان و انقلابی خوشنام در نهاد ریاست جمهوری و استانداری تهران و وزارت آموزش و پرورش و‌ نهاد های حاکمیتی می‌باشد.