دکتر استادهاشمی در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه از اجرای پروژه‌های متعددی در صنعت بیمه و بیمه مرکزی همچون آیین نامه فعالیت اینشورتک ها و کسب مجوز سندباکس و … برای تحول واقعی دیجیتال در صنعت بیمه خبر داد.

دکتر استادهاشمی در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه از اجرای پروژه‌های متعددی در صنعت بیمه و بیمه مرکزی همچون آیین نامه فعالیت اینشورتک ها و کسب مجوز سندباکس و … برای تحول واقعی دیجیتال در صنعت بیمه خبر داد.

به گزارش ندای البرز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی استادهاشمی در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه با بیان این مطلب گفت: تحول دیجیتال یکی از پیشران‌های توسعه، پیشرفت و ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز است.

وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه نیز در ایران و جهان به دور از تهدیدها و فرصت‌های این پدیده نبوده و متأثر از تحول دیجیتال در حال پوست‌اندازی است، افزود: این تحول در کنار تغییر انتظارات مشتریان و ایجاد مدل‌های کسب وکار دیجیتالی، روند متعارف کسـب وکار، صـنعت بیمه را دچار چالش نموده به طوری که شـرکتهایی که نتوانند اسـتراتژی و فرایندهای خود را در بسـترهای دیجیتال و متناسـب با نیازهای مشـتریان شـخصـی‌سـازی کنند، قطعاً از صحنه رقابت کنار خواهند رفت، چرا که فضـای صـنعت بیمه در جهان درحال تحول و رقابتی‌شـدن اسـت.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از اجرای پروژه‌های متعددی در صنعت بیمه و بیمه مرکزی همچون آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های فناور(اینشورتک)و کسب مجوز راه اندازی سندباکس بیمه ای برای تحول واقعی دیجیتال در صنعت بیمه به ویژه در حوزه‌های نظارت هوشمند، خدمات‌رسانی آسان و سریع و باکیفیت به بیمه‌شدگان، مقابله با کژمنشی‌ها و تقلبات بیمه‌ای، ارزیابی ریسک، ارزیابی خسارت و سایر زمینه‌ها خبر داد.