معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تصویب تشکیل شورای عالی آب، منابع طبیعی و آبخیزداری در کمیسیون زیربنایی دولت در راستای تبدیل حکمرانی سرزمین به مدیریت جامع سرزمین صورت گرفته است.

معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تصویب تشکیل شورای عالی آب، منابع طبیعی و آبخیزداری در کمیسیون زیربنایی دولت در راستای تبدیل حکمرانی سرزمین به مدیریت جامع سرزمین صورت گرفته است.

به گزارش ندای البرز به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن وحید افزود: با پیشنهاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سرانجام پس از چند جلسه سنگین تخصصی، قرار شد وظایف شورای عالی آب در وزارت نیرو به شورای عالی آب، منابع طبیعی و آبخیزداری برای استفاده بهینه از آب، برخورداری از حوزه آبخیز سالم و مدیریت جامع سرزمین اضافه شود و در نهایت این پیشنهاد با اجماع کامل اعضای کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست دولت به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: با تشکیل این شورا در واقع مدیریت آب، چند بُعدی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و همچنین مشارکت مردم صورت می‌گیرد.

وحید تصریح کرد: ما در لایحه آبخیزداری و منابع طبیعی که به دولت ارسال کردیم در ماده (۳) آن اعلام کردیم اگر بخواهیم مدیریت جامع سرزمین در حوزه آبخیز انجام و تمام مولفه‌ها در حوزه آبخیز به صورت واحد و هماهنگ مدیریت شود، ضروری است شورای عالی منابع آبخیزداری و منابع طبیعی در حوزه آبخیز تشکیل شود که در نهایت با اجماع آرای اعضای کمیسیون زیربنایی دولت، وظایف شورای عالی آب وزارت نیرو در شورای پیشنهادی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادغام و تشکیل شورای عالی آب، منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ درصد مدیریت حوزه آبخیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است که می‌تواند در زمینه پایداری، شاخص‌های سلامت حوزه آبخیز و کارکردهای مختلفی در این حوزه بر مباحث مربوط به آب، ریزگردها، الگوی کشت، پایداری اراضی و فرسایش تاثیرگذار باشد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان گفت: استحصال منابع آب در حوزه آبخیز انجام می‌شود و از این رو اگر استحصال و مدیریت خوبی نداشته باشیم، موجب بروز سیلاب و فرسایش خاک خواهد شد، بنابراین ضروری است مدیریت منسجم و واحدی در زمینه منابع آبی در حوزه آبخیز داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد؛ در قالب سند حوزه آبخیز و با مشارکت تمام دست‌اندرکاران حوزه آبخیز یعنی دولت و مردم، استفاده خوبی از منابع آبی صورت گیرد و به سمت تولید آب سالم، الگوی کشت، توسعه و پایداری حوزه آبخیز حرکت کنیم.