رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه هزار قطعه خودرو تا پایان امسال استانداردسازی می‌شود، گفت: مافیای واردکنندگان قطعات خودرو در مسیر تدوین استانداردها اختلال ایجاد می‌کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه هزار قطعه خودرو تا پایان امسال استانداردسازی می‌شود، گفت: مافیای واردکنندگان قطعات خودرو در مسیر تدوین استانداردها اختلال ایجاد می‌کنند.

به گزارش ندای البرز به نقل از سازمان استاندارد، مهدی اسلام پناه افزود: در ابتدای دولت حدود ۵۰ قطعه استاندارد در صنایع قطعه سازی خودرو وجود داشت و مابقی قطعات بدون استاندارد تولید و عرضه می‌شدند، اما تا پایان امسال استاندارد هزار قطعه خودرو به تصویب می رسد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: برای استانداردسازی قطعات، مقاومت‌هایی در صنعت وجود دارد و معمولا قطعه سازان همکاری نمی‌کنند و حتی در برخی موارد دست اندازهایی در مسیر ایجاد می‌کنند، به ویژه مافیای واردکنندگان قطعات که تلاش دارند در مسیر استانداردسازی اختلال ایجاد کنند.

اسلام پناه گفت: بعد از تصویب استانداردها در کمیته‌های فنی و ملی، عرضه این هزار قطعه صرفا با نشان استاندارد انجام خواهد شد تا مصرف کنندگان، نسبت به ایمنی و کیفیت این قطعات اطمینان داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تدوین استانداردها بر اساس معیارهای علمی و مشخصه‌های بین المللی است و ما در تعیین شاخص‌ها سهل گیری نداریم.

در تدوین استانداردها نظر جامعه نخبگان را هم جویا می‌شویم و استانداردها بعد از تدوین، منتشر می‌شوند تا نظرات افکار عمومی را هم بررسی کنیم، چنانچه موضوعی نیاز به تغییر داشته باشد در استانداردها لحاظ می‌کنیم.