سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن توصیه به اینکه همه مسافران صرفا از مبادی مجاز و ایستگاه‌های گردشگری برای سفرهای دریایی خود استفاده کنند، گفت: سال گذشته در مبادی مجاز حتی یک سانحه جدی منجر به فوت نداشتیم اما چند نفر در مکان‌هایی غیر از مبادی مجاز دچار سانحه و فوت شدند.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن توصیه به اینکه همه مسافران صرفا از مبادی مجاز و ایستگاه‌های گردشگری برای سفرهای دریایی خود استفاده کنند، گفت: سال گذشته در مبادی مجاز حتی یک سانحه جدی منجر به فوت نداشتیم اما چند نفر در مکان‌هایی غیر از مبادی مجاز دچار سانحه و فوت شدند.

به گزارش ندای البرز به نقل از ایسنا، علی‌اکبر مرزبان در نشست تشریح اقدامات و برنامه‌های طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ با بیان اینکه هر یک از سازمان‌های چهارگانه شیوه‌های حمل و نقل برنامه‌های متعددی دارند، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی بیش از یک دهه است که در خصوص سفرهای نوروزی دریایی به‌طور منسجم فعالیت می‌کند.

البته سفرهای ما منحصر به نوروز نیست؛ کما اینکه در یک ماه گذشته ما شاهد افزایش سفرها بودیم. حدود ۶.۵ میلیون نفر در سفرهای دریایی داشتیم که ۳.۵ میلیون نفر مربوط به سفرهای دریایی یعنی از بنادر به جزایر بوده است.

وی با بیان اینکه در ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۱۷ درصدی سفرهای دریایی نسبت‌به سال قبل بودیم، افزود: این موضوع به دلیل کاهش کرونا طبیعی به نظر می‌رسد. همچنین پیش‌بینی کمیته حمل‌ونقل وزارت راه این است که بین سه تا پنج درصد در همه شیوه‌ها از جمله دریایی افزایش تردد مسافران دریایی را برای نوروز داشته باشیم. از این رو از مهرماه کمیته حمل و نقل دریایی را فعال کردیم.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهارکرد: در سازمان بنادر سه محور اصلی برای اجرای طرح سفرهای نوروزی داریم. بحث اول حفظ و ارتقای ایمنی دریانوردی، بحث دوم ارائه خدمات شایسته در مبادی ورود و خروجی و بحث سوم آمادگی مداخله در زمان لازم هنگام بروز حادثه که همان جست‌وجو و نجات است.

مرزبان در ادامه با بیان اینکه سازمان بنادر جست‌وجوی خود را محدود به مبادی مجاز سفرهای دریایی نخواهد کرد، گفت: فصل سفر است و بسیاری از شناورها به‌صورت قایق می‌خواهند کسب درآمد در این ایام داشته باشند. با وجود این، توصیه ما این است که همه مسافران صرفا از مبادی مجاز و ایستگاه‌های گردشگری که تحت پوشش سازمان بنادر یا شهرداری‌ها است، برای سفرهای دریایی خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ما در مبادی مجاز حتی یک سانحه جدی منجر به فوت نداشتیم و این یکی از افتخارات ما است اما چند نفر در مکان‌هایی غیر از مبادی مجاز دچار سانحه شده که فوت شدند. البته در بحث ایمنی تمام شناورهای تجسس و نجات ما در تمامی مبادی حضور دارند. همچنین از ظرفیت همیاران ناجی برای پوشش آب‌های کشور استفاده کردیم.