هاله حقیقی نژاد، معاون اداره حسابداری و اتکائی مدیریت مالی شرکت بیمه سامان ، به عنوان مقاله برتر در سی ‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه ‌و توسعه معرفی شد

هاله حقیقی نژاد، معاون اداره حسابداری و اتکائی مدیریت مالی شرکت بیمه سامان ، به عنوان مقاله برتر در سی ‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه ‌و توسعه معرفی شد

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، هاله حقیقی نژاد، با ارائه مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه تکافل در ایران با تاکید برمدیریت ریسک که با همکاری مسعود بوالحسنی و سینا تیموری دو همکار دیگر شرکت بیمه سامان نوشته شده، در رقابت های جدی همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه ‌و توسعه شرکت کرده و توسط هیئت داوران حائز رتبه برتر شناخته شد.

براساس این گزارش، همکاران شرکت بیمه سامان، با ۸۳ مقاله به صورت ارائه، چاپ و پوستر در سی ‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه ‌وتوسعه شرکت کرده بودند که دراین بین،۱۲ مقاله برای ارائه انتخاب شد.

هاله حقیقی نژاد، معاون اداره حسابداری اتکائی مدیریت مالی، سینا تیموری معاون اداره حسابداری مدیریت مالی و مسعود بوالحسنی رئیس اداره وصول مطالبات شرکت بیمه سامان در مقاله ارائه شده، شاخص‌های مؤثر بر تقاضای بیمه تکافل را براساس شرایط ریسک مورد بررسی قرار داده ، که مشتمل بر شاخص هایی چون وضعیت اقتصادی، آگاهی و تحصیلات، ارزش ها و نیازهای فردی، پوشش و شرایط بیمه، الگوی ذهنی وعادات، وضعیت اجتماعی و فرهنگی، روند رشد جمعیت، تغییرات سنی جمعیت، وضعیت مذهبی و اعتقادی و میزان آگاهی افراد از خدمات بیمه تکافل بوده است.

سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین‌المللی بیمه‌ وتوسعه در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذرماه سالجاری در برج میلاد تهران برگزار شد.