رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از شکسته شدن رکورد وصول مطالبات این صندوق در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش ندای البرز به نقل از خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری، با بیان اینکه رکورد وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در طول یک سال با حمایت‌های هیات امنای صندوق مخصوصا شخص رئیس جمهور شکسته شد، توضیح داد: طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۲ میلیارد و دویست میلیون دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد.

در سال گذشته و با پیگیری رئیس جمهور ، علاوه بر تامین مالی چندین طرح، درمورد وصول مطالبات نیز پیگیری‌‌های جدی‌تری صورت گرفت و در سال ۱۴۰۲، بیش از یک میلیارد دلار تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی انجام شد.

پرداخت ۶۶۰ میلیون دلار بابت تکمیل پروژه‌‌های نیمه تمام

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با تاکید بر اینکه بررسی بیش از دو میلیارد دلار پروژه در سال قبل به پایان رسید گفت: پروژه‌های مذکور در نیمه نخست سال جاری تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهند شد؛ ضمن آنکه سال ۱۴۰۳ سال تأمین مالی طرح‌های جدید خواهد بود.

همچنین در راستای اهداف دولت محترم سیزدهم، مبلغ بیش از ۶۶۰ میلیون دلار بابت تکمیل پروژه‌‌های نیمه تمام پرداخت شده است.