با تصویب مجلس، پاداش پایان خدمت در سال آینده ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

با تصویب مجلس، پاداش پایان خدمت در سال آینده ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت سقف خالص پرداختی حقوق ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.

  • افزایش ۳۰ درصدی دریافتی مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد.
  • ضریب افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر ۲۰ درصد.

کف حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان و سربازان نیز در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور و کسانی که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند و مجرد هستند ۷۵ درصد پایور و متاهلان بدون فرزند ۹۰ درصد پایور دریافتی خواهند داشت.

دریافت مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش یافت.

میزان وام ازدواج سال ۱۴۰۳ تعیین شد : ۳۵۰ میلیون تومان برای زوج‌های زیر ۲۵ سال، ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر افراد.

وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ : فرزند اول ۴۰، فرزند دوم ۸۰، فرزند سوم ۱۲۰، فرزند چهارم ۱۵۰ و فرزند پنجم به بعد ۲۰۰ میلیون تومان.