بایگانی‌های احداث تصفیه خانه، - ندای البرز
مشکین دشت به ۲ تصفیه خانه نیاز دارد 17 بهمن 1402

مشکین دشت به ۲ تصفیه خانه نیاز دارد

نیک مرام رئیس شورای اسلامی شهرستان فردیس در آغاز جلسه ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و مبعث با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) در خصوص مدیریت آب های سطحی عنوان کرد: پیرو جلسه شورای اسلامی شهرستان که در فرمانداری شهرستان فردیس برگزار گردید مقرر شد جلسه ای ظرف مهلت تعیین شده در این ارتباط برگزار گردد و مطالعات امکان سنجی ایجاد تصفیه خانه های محلی در سطح شهرستان انجام و با قید فوریت نسبت به هدف گذاری و تدوین سرفصلهای عملیات اجرایی اقدام گردد که جلسه موصوف بدین منظور منعقد گردید.