بایگانی‌های حذف نقش - ندای البرز
حذف نقش وزارت جهاد کشاورزی از اثرگذاری در اتاق بازرگانی 25 اردیبهشت 1403
گل به خودی برخلاف منافع وزارتخانه

حذف نقش وزارت جهاد کشاورزی از اثرگذاری در اتاق بازرگانی

حذف نقش وزارت جهاد کشاورزی از اثرگذاری در اتاق بازرگانی، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق قانون و اصلاحیه‌های آن با توجه به ضرورت حضور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان اتاق و پیوند کشاورزی و بازرگانی، صادرات محصولات با مزیت نسبی و مازاد بر مصرف و واردات حداقلی توسط وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌شوند.