بایگانی‌های ظرفیت کریدور چابهار به ماکو و اروپا - ندای البرز
استقبال از بازرگانان اندونزیایی در ماکو 12 شهریور 1402
محمدصادق معتمدیان استاندار آ‌ذربایجان غربی مطرح کرد

استقبال از بازرگانان اندونزیایی در ماکو

استقبال از بازرگانان اندونزیایی در ماکو، منطقه آزاد ماکو نه تنها برای سرمایه‌گذاران ایرانی که برای سرمایه‌گذاران خارجی هم فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و در صورت ورود بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی به‌این منطقه برای سرمایه‌گذاری از حمایت‌های ویژه‌ای برخورد می‌شوند.