بایگانی‌های فنآوری بومی سازی - ندای البرز
بومی سازی بازیافت اسید به روش تبخیری 23 بهمن 1402

بومی سازی بازیافت اسید به روش تبخیری

مراحل تحقیقاتی و نیمه صنعتی بازیافت اسید کلریدریک به روش تبخیری برای اولین بار در کشور در راستای حمایت از توسعه فنآوری و رشد تولید دانش بنیان، بین شرکت فولادغرب آسیا و سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف نهایی و این مهم با موفقیت به مرحله اجرا رسید.