بایگانی‌های قیمت فروش خودرو - ندای البرز
دمای منفی خودرو در دی 25 بهمن 1402

دمای منفی خودرو در دی

خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در دی‌ماه امسال آماری تمام‌منفی را در تولید و فروش از خود به جا گذاشته‌اند و این در شرایطی است که سیاستگذار همچنان از اصلاح قیمت (به عنوان راهکار استاندارد بهبود نقدینگی تولیدکنندگان حوزه خودرو) طفره می‌رود.

با کمک‌‌ ایران خودرو و سایپا، قطعات‌‌ یدکی را ۵۰ درصد گران‌تر به مردم می‌فروشند 14 فروردین 1402
در همین شرایط قیمت خودرو را می‌توان تا ۲۰ درصد کاهش داد

با کمک‌‌ ایران خودرو و سایپا، قطعات‌‌ یدکی را ۵۰ درصد گران‌تر به مردم می‌فروشند

با کمک‌‌ ایران خودرو و سایپا، قطعات‌‌ یدکی را ۵۰ درصد گران‌تر به مردم می‌فروشند، اطلاعات رسیده از فرایندهای شکل گرفته در تولید خودرو در خودروسازان دولتی حاکی از ایجاد‌‌ رانتی سیستماتیک، بزرگ و غیرقابل‌‌ تصور‌ است که با استفاده از آن برخی قطعه‌سازان‌‌ خاص؛ قطعات‌‌ یدکی خودرو را حدود ۵۰ درصد گران‌تر از قیمت واقعی، در بازار عرضه می‌کنند.