استان البرز برای ارتباط صنعت و دانش یک گنج واقعی و فرصت بی نظیر است، رییس پارک علم و فناوری البرز با حضور در دوره آموزشی قوانین و مقررات شهرداری ها (شورا های اسلامی شهرهای استان البرز), گفت: ظرفیت های استان البرز در کمتر استانی وجود دارد و این استان برای ارتباط صنعت و دانش یک گنج واقعی و فرصت بی نظیر است.

استان البرز برای ارتباط صنعت و دانش یک گنج واقعی و فرصت بی نظیر است، رییس پارک علم و فناوری البرز با حضور در دوره آموزشی قوانین و مقررات شهرداری ها (شورا های اسلامی شهرهای استان البرز), گفت: ظرفیت های استان البرز در کمتر استانی وجود دارد و این استان برای ارتباط صنعت و دانش یک گنج واقعی و فرصت بی نظیر است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، مهندس مهدی عباسی در این مراسم با تاکید بر اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت رمز موفقیت پارک علم و فناوری البرز است, اظهار داشت: “پارک علم و فناوری البرز” در میان ۵۱ پارک علم و فناوری کشور به عنوان پارک برتر کشور در زمینه فروش محصولات فناورانه هم در داخل و هم خارج یکی از موفق ترین پارک های علم و فناوری کشور است.

رییس پارک علم و فناوری البرز با اشاره به اینکه ظرفیت های استان در زمینه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری گنج است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ارتباط دانش و صنعت و ارتباط شهر ها را با دانش بنیان ها و استارت آپ ها برقرار کنیم نه تنها مشکلی در زمینه بیکاری در استان نخواهیم داشت بلکه نیازمند جذب نیرو از استان های دیگر هم خواهیم بود.

مهندس عباسی در ادامه با اشاره به موفقیت های پارک علم و فناوری البرز، یکی از دلایل موفقیت پارک علم و فناوری البرز را ارتباط موثر با واحد های صنعتی و حضور شرکت های بزرگ در این پارک عنوان کرد و گفت: پارک علم و فناوری البرز با وجود اینکه کمترین بودجه را در بین همه پارک های کشور دارد اما در زمینه میزان فروش واحدهای فناور و دانش بنیان خود در داخل و خارج کشور، برتر شناخته شد، از این رو از همه واحدهای صنعتی دعوت می کنیم ضمن حضور در این پارک با دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناور استان در این پارک آشنا شوند.

رییس پارک علم و فناوری البرز با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه صد تایی شدن شرکت ها و واحدهای فناور پارک را دنبال کردیم، گفت: پارک علم و فناوری البرز در صدد افزایش تعداد شرکت های خود به ۲۰۰ واحد شرکت دانش بنیان و فناور در سال ۱۴۰۲ است. گفتنی است، پارک علم و فناوری البرز زیست بوم منحصر به فرد برای تعامل و هم افزایی بخش خصوصی، دولتی، شرکت های دانش بنیان و فناور در استان البرز است.