عملیات آبخیزداری در استان البرز از سال 1390 الی 1401 در سطح 146785 هکتار اجرا گردیده است. از این رو، این بخش توانسته ضمن برآورده نمودن اهداف کلی همچون حفاظت خاک و کنترل سیل، موجب استحصال 74 میلیون مترمکعب آب، افزایش نفوذ 147 میلیون مترمکعب رواناب، کنترل فرسایش خاک به میزان 1.3 میلیون تن، کاهش رسوب به میزان 0.6 میلیون مترمکعب گردد.

استحصال ۷۴ میلیون مترمکب آب با یک دهه اجرای عملیات آبخیزداری در استان البرز / عملیات آبخیزداری در استان البرز از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ در سطح ۱۴۶۷۸۵ هکتار اجرا گردیده است. از این رو، این بخش توانسته ضمن برآورده نمودن اهداف کلی همچون حفاظت خاک و کنترل سیل، موجب استحصال ۷۴ میلیون مترمکعب آب، افزایش نفوذ ۱۴۷ میلیون مترمکعب رواناب، کنترل فرسایش خاک به میزان ۱٫۳ میلیون تن، کاهش رسوب به میزان ۰٫۶ میلیون مترمکعب گردد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، علی شهبازی سرپرست معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در خصوص اجرای اقدامات آبخیزداری استان البرز را یکی از  پیشگامان آبخیزداری و آبخوانداری در کشور دانست و گفت: از آنجایی که اجرای عملیات آبخیزداری بر اساس مطالعات تفصیلی-اجرایی صورت می پذیرد، از اینرو با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، مطالعه و بررسی حوزه های آبخیز استان جزء برنامه های اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  استان بوده است.

وی در ادمه افزود: استان البرز در مجموع شامل ۷۰ حوزه آبخیز کوچک و بزرگ می باشد که از این تعداد،  ۴۵ حوزه آبخیز مطالعه شده است و در ۱۲ حوزه آبخیز  مطالعات جدید با بهره گیری از هوش مصنوعی انجام گرفته است.

وی همچنین خاطر نشان کرد : از ۷ حوزه آبخیز در دست مطالعه، متاسفانه ۶ حوزه بدلیل کمبود اعتبارات هنوز مطالعه ای برای آن صورت نپذیرفته است.

 علی شهبازی با اشاره  به احجام و سطح عملیات اجرایی آبخیزداری صورت گرفته بر اساس نوع عملیات در استان البرز اعلام کرد : اقدامات صورت گرفته در سال جاری  ۲۵۸۷۳۸ مترمکعب عملیات مکانیکی، ۴۹۶۳ هکتار عملیات بیولوژیک، ۳۶۳۴۰ هکتار عملیات مدیریتی و ۵۷۵ هکتار عملیات بیومکانیکی بوده است.

وی همچنین افزود : عملیات آبخیزداری در استان البرز از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ در سطح ۱۴۶۷۸۵ هکتار اجرا گردیده است. از این رو، این بخش توانسته ضمن برآورده نمودن اهداف کلی همچون حفاظت خاک و کنترل سیل، موجب استحصال ۷۴ میلیون مترمکعب آب، افزایش نفوذ ۱۴۷ میلیون مترمکعب رواناب، کنترل فرسایش خاک به میزان ۱٫۳ میلیون تن، کاهش رسوب به میزان ۰٫۶ میلیون مترمکعب گردد.

علی شهبازی در پایان افزود: در سال ۱۴۰۱ بر اساس مطالعات انجام شده بیش از ۱۴۰۰۰ مترمکعب عملیات مکانیکی آبخیزداری و بیش از ۱۰۰۰ هکتار عملیات بیولوژیکی و مدیریتی در سطح حوزه های آبخیز استان اجرایی شده است.