بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

به گزارش ندای البرز به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو آگهی‎ های منتشر شده به تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به اطلاع مشتریانی که  املاک مسکونی آنها در راستای وصول مطالبات به تملک بانک ملت درآمده‌است، می‌رساند که بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۸۳۱۴۴/۰۱  مورخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به الحاقیه ماده (۱۱) دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و تبصره‌های ذیل آن، امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، شرایط تعیین شده برای اقاله املاک تملیکی به شرح زیر تعیین شده است:

۱-  ارائه درخواست کتبی مالک قبلی به مؤسسه اعتباری

۲-  ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

۳- مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

۴- موافقت مؤسسه اعتباری با اقاله ملک مسکونی

۵- اشخاص مشمول شرایط مندرج در این ماده که ملک مسکونی آنها قبل از ابلاغ این ضوابط و در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا‏/ایجاد تسهیلات و تعهدات، تملک شده است،‌صرف‌نظر از تاریخ تملک ملک ازسوی مؤسسه اعتباری، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ آن مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری تسلیم کنند.

۶- استرداد املاک مسکونی تملک شده پس از ابلاغ این ضوابط به مالک قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً تا یک سال پس از تاریخ تملک (تاریخ تنظیم سند انتقال به نام مؤسسه اعتباری) آن املاک مجاز خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مشمولان ضوابط ابلاغی در بخشنامه مورد اشاره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب دریافت کننده تسهیلات مراجعه کنند.