اولویت اصلی برنامه‌های استان، تشکیل زنجیره‌های ارزش دامی، شرایط آب و هوایی استان آذربایجان شرقی باعث شده است که تمرکز تولید انواع پروتئین در این منطقه باعث توسعه و تولید ۵۵ هزار تن گوشت قرمز (رتبه سوم کشور) ۶۰۳ هزار تن شیر (رتبه ششم کشور) ۸۹ هزار تن مرغ و ۹۷ هزار تن تخم مرغ (رتبه سوم کشور) و ۱۳ هزار تن عسل (رتبه دوم کشور) به دست آورده است.

اولویت اصلی برنامه‌های استان، تشکیل زنجیره‌های ارزش دامی، شرایط آب و هوایی استان آذربایجان شرقی باعث شده است که تمرکز تولید انواع پروتئین در این منطقه باعث توسعه و تولید ۵۵ هزار تن گوشت قرمز (رتبه سوم کشور) ۶۰۳ هزار تن شیر (رتبه ششم کشور) ۸۹ هزار تن مرغ و ۹۷ هزار تن تخم مرغ  (رتبه سوم کشور) و ۱۳ هزار تن عسل (رتبه دوم کشور) به دست آورده است.

به گزارش ندای البرز به نقل از روستانیوز: صمد زمان زاد قویدل، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: بر اساس ابلاغیه‌های وزارتی و همچنین پیگیری‌های مستمر دکتر فتحی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، در مسیر مولدسازی سرمایه‌های استانی، کشاورزی قراردادی و تشکیل زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تولید در اولویت اصلی کارها قرار دارد و پیگیری‌های مستمری در خصوص تشکیل زنجیره‌های تولید گوشت قرمز و گوشت سفید را انجام داده‌ایم.