بهزاد شیری مدیر عامل بانک از انتشار برنامه‌های عملیاتی پست بانک ایران در سال ۱۴۰۲ با رویکرد پیاده سازی بانکداری دیجیتال  و با هدف اجرای شعار مهار تورم، رشد تولید خبر داد.

بهزاد شیری مدیر عامل بانک از انتشار برنامه‌های عملیاتی پست بانک ایران در سال ۱۴۰۲ با رویکرد پیاده سازی بانکداری دیجیتال  و با هدف اجرای شعار مهار تورم، رشد تولید خبر داد.

به گزارش ندای البرز به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، شیری با اعلام این خبر افزود: این برنامه‌ها در ۶۷ پروژه عملیاتی، بر اساس سند راهبردی بانک و سایر اسناد بالا دستی همچون سند تحول دولت مردمی، راهبردها و سیاست های بخش بانکی، برنامه های ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات، گزارش حسابرس عملیاتی، احکام بودجه سنواتی، پروژه های عملیاتی مربوط به سیاستها و راهبردهای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده است.

مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه انتظار داریم با توجه به چشم انداز بانک به عنوان بانک پیشگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشتریان در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، واحدهای مجری برنامه های عملیاتی برای دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه‌ها در جهت تحقق ماموریت آن تلاش کنند، گفت: ماموریت اصلی بانک حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی در حوزه تخصصی بانک و حوزه توسعه ای روستا است که موفقیت در این مسیر فقط در چارچوب دستیابی به اهداف تعریف شده و حمایت از واحدهای اجرایی بانک امکان پذیر خواهد بود.

شیری با تاکید بر اینکه از اواخر سال ۱۳۹۸ تدوین سند راهبردی بانک، با مشارکت مدیران ارشد، میانی و کارشناسان مجموعه و بهره گیری از توان تخصصی بخش خصوصی با هدف استقرار بانکداری دیجیتال را در بانک آغاز کردیم، ادامه داد: در ابتدا ماموریت‌ها، چشم انداز و ارزش‌های بانک را مشخص کردیم. سپس ضمن بازنگری در مدل کسب و کار جاری، مدل کسب وکار آینده بانک تعیین و برنامه های کلان بانک در قالب ۱۳ هدف استراتژیک و ۲۱ برنامه محوری با اولویت توسعه بانکداری دیجیتال تببین شد.

بالاترین مقام اجرایی بانک تصریح کرد: بر اساس این سند راهبردی، در سال ۱۴۰۰، تعداد ۶۶ و در سال گذشته، ۱۱۰ پروژه عملیاتی در بانک تعریف و اجرا شد و به صورت ماهیانه مورد پایش قرار گرفت.

وی در پایان افزود: در کنار این برنامه‌ها، پروژه های عملیاتی واحدهای ستادی بانک نیز در سال سوم برنامه ریزی بلندمدت برای پشتیبانی از تحقق اهداف کمی  واحدهای اجرایی تدوین و اجرا می‌شود.