تاسیس شرکت‌های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار؛ کارگروه حمل و نقل ایران و روسیه، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، در سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه، شرکت‌های حمل و نقل دریایی و پایانه‌های بندری ایران برای همکاری با روسیه اعلام […]

تاسیس شرکت‌های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار؛ کارگروه حمل و نقل ایران و روسیه، خسرو سرایی، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، در سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه، شرکت‌های حمل و نقل دریایی و پایانه‌های بندری ایران برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از سازمان بنادر ودریانوردی، مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برگزاری سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه در تاریخ‌های ۷ و ۸ تیرماه در مسکو، گفت: این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، شقوق حمل و نقل از بخش‌های دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی و زیرساخت برگزار شد.

خسرو سرایی با بیان اینکه در این نشست، موضوعات فنی و عملیاتی کریدور شمال – جنوب با جزئیات کامل مورد بحث و بررسی قرار دادند، افزود: راهکارهای عملیاتی برای توافق‌های گذشته نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

به گفته مدیرکل ترانزیت و تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی، در سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه، دیجیتال کردن حمل و نقل بین دو کشور و در کل مسیر کالاهای ترانزیتی در کریدور شمال-جنوب، تاسیس شرکت‌های مشترک لجستیکی بندری و دریایی، استاندارد کردن رویه‌های مرزی خصوصا در بنادر، سرمایه گذاری متقابل طرف‌های روسی و ایرانی در بنادر یکدیگر مطرح شد.

سرایی با اشاره به اعلام آمادگی کامل بخش خصوصی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی و پایانه‌های بندری ایران برای سرمایه گذاری، خاطر نشان کرد: چگونگی و نحوه عقد قرارداد در زمینه‌های مختلف مورد بررسی دو طرف قرار گرفت.