علیرضا تاج شهرستانی طی پیامی از سازمانهای مرتبط با برگزاری هفته روز رشت و به ویژه از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و دبیر برگزاری بزرگترین رویداد خوراک کشور برای تمهیدات و برگزاری شایسته این رویداد در هفته رشت تقدیر کرد.

علیرضا تاج شهرستانی طی پیامی از سازمانهای مرتبط با برگزاری هفته روز رشت و به ویژه از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و دبیر برگزاری بزرگترین رویداد خوراک کشور برای تمهیدات و برگزاری شایسته این رویداد در هفته رشت تقدیر کرد.

به گزارش ندای البرز : در این پیام آمده است: جناب آقای محمدرضا فروتن دبیر محترم شهر خلاق خوراک و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت؛

بدینوسیله از تلاش های شما جهت برگزاری بزرگترین رویداد خوراک کشور در رشت که به شکلی شایسته و در شأن و اعتبار این عنوان ارزشمند برای شهر رشت صورت گرفت، کمال تشکر را دارم و برای شما در مسیر خدمت توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.

مرجان گودرزی /گیلان