تکرار تورم نقطه‌ای ۳۹٫۲ درصد در آبان؛ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان‌ماه ١۴٠٢ به مانند مهرماه گذشته روی عدد ٣٩,٢ درصد ثابت ماند.

تکرار تورم نقطه‌ای ۳۹٫۲ درصد در آبان؛ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان‌ماه ١۴٠٢ به مانند مهرماه گذشته روی عدد ٣٩,٢ درصد ثابت ماند.

به گزارش ندای البرز، در آبان امسال تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، یک درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.

در این ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٠,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.٩ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که در مهرماه ١۴٠٢ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ٢٠۶,۵ رسیده بود که نسبت به شهریورماه ٢.٣ درصد افزایش، نسبت به مهرماه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به مهرماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، در آبان ١۴٠٢، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ٣٩,٢ درصد بوده است یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از آبان ١۴٠١، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌ا‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان امسال در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

همچنین در آبان‌ماه امسال نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,۶ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در آبان ١۴٠٢، برابر ۴۴,٩ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳ درصد برای دهک اول تا ۴۶.٣ درصد برای دهک دهم است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٣.٣ واحد درصد رسید که نسبت به مهرماه  که ١.٩ واحد درصد بوده بالغ‌بر ١.۴ واحد درصد افزایش داشته است.