مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید حدود ۷۶۳هزار دستگاه خودرو از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری خبر داد و گفت: شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید حدود ۷۶۳هزار دستگاه خودرو از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری خبر داد و گفت: شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم.

به گزارش ندای البرز به نقل از ایرنا، عبدالله توکلی لاهیجانی اظهار کرد: در سال جاری حدود ۶۲۴هزار دستگاه خودروی سواری به صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۵۰۳هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۴درصد را نشان می‌دهد.

وی بیان‌ کرد: در مدت یاد شده ۹۱هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۴۷درصد رشد برخوردار بوده است.

توکلی لاهیجانی ادامه ‌داد: علاوه بر این، از فروردین تا مهر سال جاری حدود ۲۳۰۰دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: تولید حدود ۲۲هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۳۵درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل‌ذکر است.

وی ادامه داد: علاوه بر این از فروردین تا مهر سال جاری حدود ۱۷۶هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۹۶هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۴درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.