به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز؛ با توجه به گستره محدود جغرافیایی، تمرکز این استان بر راه اندازی و توسعه صنایع دانش بنیان با فناوری و ارزش افزوده بالا است و بر همین اساس شورای دانش بنیان ها در البرز آغاز به کار کرده است.

شکل گیری شورای دانش بنیان ها در البرز / به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز؛ با توجه به گستره محدود جغرافیایی، تمرکز این استان بر راه اندازی و توسعه صنایع دانش بنیان با فناوری و ارزش افزوده بالا است و بر همین اساس شورای دانش بنیان ها در البرز آغاز به کار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از ایرنا، محمدانصاری افزود: اکنون ۱۱۸ واحد تولیدی دانش بنیان با فناوری بالا در این استان در دست ساخت، تکمیل و راه اندازی قرار دارد که در مجموع ۴۳۳ شرکت دانش بنیان فعال و در دست اجرا طی ۲ ماه گذشته در این استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۱۸ واحد دانش بنیان صنعتی با فناوری بالا استان البرزدر سامانه ثبت ریچستر شرکت های دانش بنیان به ثبت رسیده است.

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت البرز گفت : از مجموع ۴۳۳ شرکت دانش بنیان فعال و غیر فعال شناسایی شده استان ، ۳۴۵ واحد آنها در عرصه صنعتی و مابقی در دیگر بخش ها مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

انصاری اظهار کرد: اکنون نیز سه هزارو۶۷۵ واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فعالیت دارند که تعداد آنها در حال افزایش است .

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان البرزبا بیان اینکه امروز شاهد فعالیت صنایع برای تامین نیازهای داخلی هستیم افزود: در کنار فعالیت صنایع و سایر بخش، رسانه های جمعی نیز برای ایجاد نشاط و امید آفرینی تلاش وافر دارند.

وی بیان کرد: در حوزه دانش بنیان طی چند ماه اخیر در راستای تحقق شعار سال طرح هایی را آغاز کردیم هر چند که البرز محدودیت های زیادی در توسعه دارد.

انصاری کمبود و ضعف زیر ساخت ها را از مشکلات استان برشمرد و گفت : با توجه به حجم انبوه سرمایه گذاران در بخش تولید و صنعت به لحاظ ارائه زیر ساخت های و انرژی لازم برای تولید با مشکل مواجه هستیم .

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت البرز با یادآوری این نکته که البرز به لحاظ وسعت کوچک ترین استان کشور است ، گفت : بر همین اساس جهت گیری توسعه اقتصادی استان بیشتر به سمت و سوی صنایع فناور و دانش محور با دانش بالا است.

وی ادامه داد: این نوع شرکت ها ارزش افزوده بالا ایجاد می کنند و متناسب با وسعت استان باید از این صنایع بهره گرفت .تمرکز البرز بر راه اندازی شرکت های دانش بنیان است و بر همین اساس اتاق فکر در این استان شکل گرفته است .

مدیرکل صنعت ، معدن وتجارت البرز گفت : وسعت استان ایجاب می کند که از یک سو دامنه تولید متوقف نشود و از سوی دیگر متناسب با فضای موجود ارزش افزوده خلق کنیم.

وی با بیان اینکه البرز به لحاظ دانش بنیان ها، چهارمین استان کشور است ، افزود : بر اساس تاکیدات استاندار و مراجع علمی شورای دانش بنیان ها را در این استان راه اندازی کردیم.