احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: مشفقانه تلاش کردیم محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت مسیر خود را اصلاح کند و در راستای سیاست های دولت گام بردارد ولی متأسفانه نتیجه مثبتی عاید نشد!

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: مشفقانه تلاش کردیم محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت مسیر خود را اصلاح کند و در راستای سیاست های دولت گام بردارد ولی متأسفانه نتیجه مثبتی عاید نشد!

به گزارش ندای البرز: احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیدبان شفافیت: زمان آن است که دکتر علی آبادی وزیر صمت ضمن آگاهی از برخی مسائل، نسبت به رفع مشکلات پیش آمده[معاونت صنایع عمومی ]، دستور اقدام صادر کند.

معاون صنایع عمومی اجازه واردات منسوج نبافته را برای بعضی شرکت‌ها صادر کرد و با وجود مکاتبات مختلف نهادهای نظارتی، اقدامی برای اصلاح منجر نشد.

ظاهرا این اقدامات ضد تولیدی برای برخی دیگر از کالاها در حوزه معاونت مذکور نیز گزارش می‌شود.