پیام رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد شد. در پی استعفای مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد، پس از پذیرش استعفا توسط اعضای شورای اسلامی شهر و تقدیر از زحمات وی در زمان تصدی مسؤلیت شهرداری و آرزوی توفیق، با حکم مهندس مؤیدی رئیس شورا اسلامی شهر هشتگرد، مهندس پیام رئیسی به عنوان سرپرست شهرداری هشتگرد منصوب گردید. […]

پیام رئیسی سرپرست شهرداری هشتگرد شد. در پی استعفای مهندس علی یعقوبی شهردار هشتگرد، پس از پذیرش استعفا توسط اعضای شورای اسلامی شهر و تقدیر از زحمات وی در زمان تصدی مسؤلیت شهرداری و آرزوی توفیق، با حکم مهندس مؤیدی رئیس شورا اسلامی شهر هشتگرد، مهندس پیام رئیسی به عنوان سرپرست شهرداری هشتگرد منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، پیام رئیسی به عنوان سرپرست شهرداری هشتگرد منصوب شد. رئیسی از پرسنل با سابقه شهرداری بوده و در پرونده کاری خود مسئولیت حراست شهرداری، معاونت اداری مالی شهرداری، مدیریت فرهنگی و اجتماعی، سرپرستی ناحیه ینگی امام، معاونت توسعه مدیریت و مسئولیت حراست فرمانداری ساوجبلاغ را داشته و در شروع به کار شورای پنجم به مدت ۷ ماه سرپرست شهرداری بوده است. مهندس علی یعقوبی از آذر ماه سال ۱۴۰۰ بعنوان شهردار هشتگرد مشغول به فعالیت بوده است.