کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم باید در عرصه میدانی موجب بهبود معیشت مردم شود، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با ارائه آمار مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی باید شاخص وضعیت معیشتی  جامعه تغییر کند  اگر این اعداد در عرصه میدانی خود را نشان دهند می توان به برون رفت از وضعیت […]

کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم باید در عرصه میدانی موجب بهبود معیشت مردم شود، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با ارائه آمار مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی باید شاخص وضعیت معیشتی  جامعه تغییر کند  اگر این اعداد در عرصه میدانی خود را نشان دهند می توان به برون رفت از وضعیت موجود امیدوار باشیم.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از ایرنا محمد رضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد آمارهای ارائه شده بانک مرکزی در مورد کاهش رشد نقدینگی و تورم سالانه در کشور گفت: آمار ارائه شده  از سوی بانک مرکزی برای بازه زمانی کوتاه مدت است و  نشان می دهد که  شاخص های اقتصادی در این زمینه تا حدودی بهبود پیدا  کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آمارهای نقطه‌ای می تواند علامت‌های اولیه مطلوبی باشد اما  استمرار این وضعیت برای کشور مهم است اگر روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی در سه و شش ماهه  بعدی به این صورت پیش رود در آن صورت می‌توان گفت که روند مهار شاخص‌های نامطلوب در حوزه اقتصادی همانند رشد نقدینگی، اثرات تورمی  وموضوعات مربوط به کاهش سهم استقراض دولت از نظام بانکی در چنبره مهار دولت قرار گرفته است.

نماینده مردم کرمان اضافه کرد: آمار ارائه شده، علامت اولیه ای از تصمیمات مطلوب اقتصادی دولت است که  باید در عرصه میدانی خود را نشان دهد و  نیاز به گذر زمان دارد.

پورابراهیمی مهار تورم سالانه را برای نظام اقتصادی کشور مهم  ارزیابی کرد و گفت: اقدامات دولت در حوزه اقتصاد باید دستاورد خود را در حوزه   بهبود معیشت مردم نشان دهد با ارائه آمار مهار تورم و کاهش رشد نقدینگی باید شاخص وضعیت معیشتی  جامعه تغییر کند  اگر این اعداد در عرصه میدانی خود را نشان دهند می توان به برون رفت از وضعیت موجود امیدوار باشیم.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین داده های بانک مرکزی شاهد کاهش ۶ درصدی رشد نقدینگی و  کاهش ۱۲ درصدی رشد پایه پولی و کاهش ۷ درصدی تورم سالانه  هستیم و این نشان می دهد که متغییرهای پولی اقتصاد ایران مسیر خود را تغییر داده است.