بایگانی‌های صدور مجوزهای شرکت‌های خصوصی - ندای البرز
چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است 26 مرداد 1402
خاوازی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی:

چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است

چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری گفت: چالش‌های بخش کشاورزی با ورود فناوری‌های جدید قابل رفع است.