بایگانی‌های کاظم خاوازی - ندای البرز
مشاور وزیر در امور زنان وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد 18 مهر 1402

مشاور وزیر در امور زنان وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، "مریم طهماسبی" به سمت مشاور وزیر در امور زنان منصوب شد.

چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است 26 مرداد 1402
خاوازی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان غذا و کشاورزی:

چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است

چالش‌های بخش کشاورزی با فناوری‌های نوین قابل رفع است، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری گفت: چالش‌های بخش کشاورزی با ورود فناوری‌های جدید قابل رفع است.